Cities4People

Hareketlilik, temel bir insani ihtiyaç ve sosyal ve ekonomik eylem için bir ön şarttır. Kültürel ve sosyal yaşama katılımı ve iş, alışveriş, eğitim ve sağlık hizmetlerine erişimi sağlar.

Sokak, birkaç on yıl öncesine kadar sosyal yaşamın mekanı iken, bu işlev, motorlu özel taşımacılığın büyümesiyle giderek bir kenara itildi.

Trafik onlarca yıldır istikrarlı bir şekilde artarken hızla artan nüfus da bunu pekiştirmektedir. Gürültü ve hava kirliliğinin yol açtığı sağlık risklerine ek olarak, özellikle motorlu taşıtların genela arazi kullanımında işgal ettiği alan da daha çok eleştirilere konu olmaktadır. Öte yandan; bisikletkullanıcıları ve yayaların da ulaşımları için daha fazla yer talep etmektedir.

Altona’nın merkez bölgesi, Almanya ve Avrupa’daki pek çok şehirde karşılaşılabilecek zorluklarla dolu tipik bir yoğun nüfuslu kentsel yerleşim ve karma kullanım alanıdır. Sokaklar birçok kısmen de birbiriyle çelişen kullanımlarla aşırı kalabalık. Çoğu zaman kaldırımların kullanımı park etmiş araçlar tarafından engellenirken; park yeri aramak zordur ve bisikletçiler bağlantıları daha iyi çözülmüş, güvenli ve konforlu bisiklet yolları istemektedir.

Altona ve Holstenareal’de planlanan yeni kentsel gelişim mevcut mahallelerde de değişime yol açacağından yapıcı bir şekild eplanlanlması gerekmektedir. Yeni ulaşım aksları, rekreasyon ve eğitim alanları fırsatları ortaya çıkmaktadır. Ancak yeni sakinler, mahallede ek yük olmaksızın karşılanması gereken hareketlilik ihtiyaçlarını da beraberinde getiriyor olacak.

Bu zorluklara ortak çözümler geliştirmek için, Altona Bölge Ofisi, Hamburg-HafenCity Üniversitesi (Kentsel ve Bölgesel Planlama Bölümü ve CityScience Lab) ve Hamburg Senatosu, Avrupa Araştırma ve İnovasyon programında mahalle hareketliliği için pilot bölge olarak “Horizon 2020” programına başvurdu ve 50’den fazla rakibe karşı beş pilot şehirden oluşan bir takıma girildi.